10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. สมุทรสาคร100.00
1. สมุทรปราการ100.00
2. สมุทรสงคราม99.25
3. ระยอง96.12
4. สิงห์บุรี95.62
5. ยโสธร95.61
6. อุทัยธานี94.78
7. ภูเก็ต94.10
8. สระแก้ว93.86
9. สุโขทัย93.62
10. ฉะเชิงเทรา93.15

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. นครราชสีมา32.17
2. นครนายก37.37
3. ชัยภูมิ50.75
4. ลำปาง57.66
5. สงขลา59.38
6. มหาสารคาม59.81
7. ปราจีนบุรี60.22
8. ราชบุรี60.62
9. ยะลา60.83
10. อำนาจเจริญ61.02
ข้อมูล ณ 16/12/2560 22:00