10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. กระบี่78.99
2. สมุทรสาคร77.18
3. นราธิวาส81.23
4. ฉะเชิงเทรา71.00
5. น่าน70.31
6. นครปฐม69.72
7. ระยอง73.75
8. ชัยนาท73.05
9. สิงห์บุรี70.79
10. พัทลุง76.83

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. นครราชสีมา5.68
2. ชัยภูมิ7.79
3. สมุทรสงคราม35.27
4. แม่ฮ่องสอน31.48
5. นครพนม12.50
6. ศรีสะเกษ13.29
7. สุรินทร์21.72
8. ลำปาง17.58
9. อุบลราชธานี20.38
10. ตราด73.85
ข้อมูล ณ 26/06/2560 22:00