10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. สมุทรสาคร77.18
2. ฉะเชิงเทรา64.78
3. นราธิวาส63.45
4. น่าน58.47
5. สิงห์บุรี58.70
6. นครปฐม57.21
7. สตูล56.72
8. พระนครศรีอยุธยา56.36
9. นนทบุรี54.67
10. พัทลุง54.06

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. นครพนม1.58
2. นครราชสีมา2.93
3. ชัยภูมิ3.14
4. ศรีสะเกษ6.08
5. ยโสธร9.00
6. อุบลราชธานี10.17
7. มุกดาหาร11.81
8. หนองคาย12.06
9. นครนายก13.77
10. สุรินทร์14.93
ข้อมูล ณ 29/04/2560 22:00