10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. สมุทรสาคร100.00
2. สิงห์บุรี94.97
3. ภูเก็ต94.10
4. ประจวบคีรีขันธ์89.88
5. เพชรบูรณ์89.61
6. ฉะเชิงเทรา89.42
7. นครปฐม86.98
8. นราธิวาส86.56
9. อุทัยธานี85.41
10. สุโขทัย85.34

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. นครราชสีมา13.86
2. สมุทรสงคราม14.49
3. แม่ฮ่องสอน14.59
4. ตราด21.64
5. ชัยภูมิ22.27
6. ลพบุรี23.01
7. นครนายก32.54
8. ขอนแก่น34.38
9. ศรีสะเกษ35.70
10. สุรินทร์39.16
ข้อมูล ณ 22/08/2560 22:00