10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. สมุทรสาคร100.00
1. สมุทรปราการ100.00
2. สมุทรสงคราม99.25
3. สิงห์บุรี95.62
4. ภูเก็ต94.10
5. สุโขทัย93.62
6. ฉะเชิงเทรา93.15
7. ระยอง93.13
8. อุทัยธานี92.66
9. สระแก้ว92.05
10. สกลนคร91.95

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. นครราชสีมา20.84
2. นครนายก37.37
3. ปราจีนบุรี42.14
4. ลพบุรี50.50
5. ชัยภูมิ50.75
6. กาฬสินธุ์55.16
7. สงขลา56.41
8. ลำปาง57.66
9. ยะลา57.93
10. มหาสารคาม59.81
ข้อมูล ณ 22/10/2560 22:00