10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. สมุทรสาคร100.00
1. สมุทรปราการ100.00
2. สมุทรสงคราม99.25
3. ระยอง96.50
4. สิงห์บุรี95.62
5. ยโสธร95.61
6. นราธิวาส94.85
7. อุทัยธานี94.78
8. สระแก้ว94.58
9. ภูเก็ต94.10
10. เพชรบูรณ์93.80

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. นครนายก37.37
2. นครราชสีมา44.90
3. ลำปาง57.66
4. สงขลา59.38
5. มหาสารคาม59.81
6. ราชบุรี60.62
7. อำนาจเจริญ61.02
8. ยะลา61.66
9. อุบลราชธานี63.04
10. ปราจีนบุรี63.34
ข้อมูล ณ 11/02/2561 22:00