ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด

ข้อมูล ณ 17/01/2562 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.สมุทรปราการ
97.32
2.อุทัยธานี
91.44
3.นราธิวาส
87.56
4.ภูเก็ต
85.59
5.ระนอง
85.26
6.ชัยนาท
83.07
7.น่าน
80.26
8.แพร่
78.64
9.ราชบุรี
77.79
10.บุรีรัมย์
72.28

ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด

ข้อมูล ณ 17/01/2562 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.สมุทรสงคราม
29.08
2.พะเยา
30.50
3.อุบลราชธานี
32.26
4.ชลบุรี
34.72
5.ยะลา
35.73
6.สระบุรี
36.13
7.นครนายก
36.22
8.อำนาจเจริญ
38.33
9.หนองคาย
39.65
10.พระนครศรีอยุธยา
40.06