ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด

ข้อมูล ณ 19/04/2562 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.สมุทรปราการ
97.32
2.นราธิวาส
91.48
3.อุทัยธานี
91.44
4.ภูเก็ต
87.28
5.ระนอง
85.26
6.สมุทรสงคราม
84.37
7.ชัยนาท
84.03
8.น่าน
81.94
9.ประจวบคีรีขันธ์
81.26
10.แพร่
80.74

ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด

ข้อมูล ณ 19/04/2562 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.พะเยา
31.75
2.อุบลราชธานี
34.77
3.สระบุรี
36.13
4.นครนายก
36.22
5.อำนาจเจริญ
38.33
6.ชลบุรี
38.89
7.ยะลา
38.90
8.หนองคาย
39.89
9.พระนครศรีอยุธยา
40.06
10.เลย
41.28