10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. สมุทรปราการ100.00
2. อุทัยธานี89.63
3. นราธิวาส81.27
4. น่าน73.77
5. ภูเก็ต65.20
6. ปัตตานี65.08
7. ตราด57.39
8. สตูล56.37
9. ประจวบคีรีขันธ์53.76
10. พัทลุง53.54

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. อุบลราชธานี5.58
2. ขอนแก่น10.94
3. จันทบุรี13.06
4. นครนายก13.64
5. ศรีสะเกษ14.33
6. นครพนม14.40
7. พระนครศรีอยุธยา14.60
8. นครราชสีมา16.66
9. อำนาจเจริญ16.84
10. เพชรบุรี18.40
ข้อมูล ณ 22/06/2561 22:00