10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. นราธิวาส37.29
2. อ่างทอง21.36
3. สตูล20.96
4. ประจวบคีรีขันธ์19.36
5. สมุทรปราการ18.75
6. อุทัยธานี17.84
7. ปัตตานี15.47
8. น่าน14.22
9. พัทลุง13.35
10. ราชบุรี12.97

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. ระนอง0.15
2. อุบลราชธานี0.19
3. กระบี่0.23
4. สระแก้ว0.30
5. พะเยา0.33
6. พิษณุโลก0.34
7. หนองบัวลำภู0.39
8. เพชรบุรี0.61
9. กำแพงเพชร0.74
10. มหาสารคาม0.83
ข้อมูล ณ 24/02/2561 22:00