10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. สมุทรปราการ100.00
2. นราธิวาส64.82
3. อุทัยธานี50.27
4. ประจวบคีรีขันธ์49.12
5. น่าน45.77
6. ปัตตานี38.36
7. สตูล34.60
8. พัทลุง33.79
9. พังงา33.17
10. ชลบุรี33.06

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด
ลำดับจังหวัดร้อยละ
1. อุบลราชธานี1.61
2. นครนายก2.96
3. เพชรบุรี4.02
4. กระบี่5.01
5. อำนาจเจริญ5.52
6. ขอนแก่น5.58
7. สมุทรสาคร5.72
8. ยโสธร5.91
9. พระนครศรีอยุธยา6.04
10. นครพนม6.04
ข้อมูล ณ 25/04/2561 22:00